Sinema Akademi

MEB'e bağlı ruhsatlı bir eğitim kurumudur.

Müzik Teknolojileri Bölümü Olan Üniversiteler ve Puanları

Geleceğinizi Tutkunuzla Şekillendirin!

Müzik teknolojileri nedir diye göz atacak olursak müzik, teknoloji ve sanatın bir arada olduğu, sanat ve sanat dışı konuların bulunduğu bir karışımdır. Müzik teknolojileri bölümü ise sanatsal faaliyetler için, edindiği bilgileri ilgili medya ve akademik çalışmalarda kullanabilecek düzeye gelmiş kişiyi yetiştirmeyi amaçlar.

Müzik teknolojileri bölümü öğrencileri, müzik üretiminin her aşamasına ait bilgiyi bu eğitimlerle kazanırlar. Peki oldukça ilgi çekici bir bölüm olan müzik teknolojileri bölümü hangi üniversitelerde var? Müzik teknolojileri puanları ne kadar?

Müzik Teknolojileri Bölümü Hangi Üniversitelerde Var?

Müzik teknolojileri bölümü ülkemizde her üniversitede bulunmuyor. Özel bir yetenek sınavı ile girilebilen bu bölüm az sayıda üniversite de yer almaktadır. Müzik teknolojileri bölümü olan üniversiteleri sıralayacak olursak:

  • Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü -Müzik Teknolojileri
  • Yıldız Teknik Üniversitesi Duysal Tasarım- Müzik teknolojileri
  • İstanbul Teknik Üniversitesi devlet konservatuarı- Müzik teknolojileri- ses kayıt
  • Dokuz Eylül Üniversitesi Müzik Teknolojileri Bölümü
  • Bahçeşehir Üniversitesi Müzik Bölümü

Bahsettiğimiz bu üniversitelerin arasında olan Bahçeşehir üniversitesi müzik teknolojilerini müzik bölümü adı altında bir modül olarak vermektedir.

Müzik Teknolojileri Bölümü Puanları

Müzik teknolojileri bölümü olan üniversiteler öğrencilerini yetenek sınavları ile almaktadırlar. Müzik teknolojileri bölümü hangi üniversitelerde var diye baktığımızda bu sayının çok düşük olduğunu görmekteyiz. Peki bu yetenek sınavları nasıl olmaktadır?

Yetenek Sınavı

Müzik bölümü olan üniversiteler öğrencilerini yetenek sınavlarıyla seçerler. Müzik teknolojileri bölümü puanları yetenek sınavına bağlı olarak oluşur. Bu sınavlar üç aşamadır.

I. Aşama müziksel işitmenin ölçümlenmesine dayalı olarak aralık ve ezgi algılaması sınavı(ortak sınav)

II. aşama müzik teknolojisine ilişkin mesleki işitme/algılama becerisinin ölçüldüğü uygulamalı bir mesleki işitme sınavı

III. aşama adayın müzik teknolojisine yönelik eğiliminin uygulamalı ve soru-cevap tekniği ile değerlendirileceği sözlü sınav

Birinci aşama müziksel işitme sınavında işitsel algılamanız ölçülür. Müziksel işitme sınavı iki kategoriye ayrılır.

Birinci kategori aralık algılamadır; birden fazla sesin (2, 3 ve 4 ses) aynı anda piyanoda duyurulması ve öğrenci adayının bu sesleri ayırt ederek tek tek “Na” ya da “A” heceleri ile tekrar etmesi üzerine kuruludur. İkinci kategori ezgi algılama; birbirinden farklı karakterleri olan ölçülerden ezgisel çizgilerin piyanoda duyurulması ve adayın seslendirirken “Na” ya “da “A” hecelerini tekrar etmesine dayanır. Sorulacak sorular şöyledir:

  • Çift ses 5 Adet
  • Üç ses 5 Adet
  • Dört ses 1 Adet
  • Ezgi 2 Adet

Kişinin ilk sınavdan alacağı not genel ortalamada %40 etki eder.

Müzik teknolojileri bölümü yetenek sınavı ikinci aşaması ise mesleki işitme testidir. İşitme testinde kişinin mesleki işitme/ algılama becerisi ölçülmektedir. Mesleki işitme sınavını öğrencinin geçebilmesi için en az 50 ve üzeri puan alması gerekmektedir. Kişinin ikinci sınavdan alacağı not genel ortalamada %20 etki eder.

Üçüncü aşama sözlü görüşmeden oluşur. Diğer bir değişle mülakat yapılır. Bu mülakatta müzik teknolojileri bölümü öğrencilerinin mesleğe yönelik eğilimi sorgulanır. Aday eğer bir deneyimi ya da çalışması varsa onu bir medya aracı yardımıyla sunabilir. Son aşamanın genel not ortalamasına etkisi %40 oranındadır.

Bu hesaplamalar ve bilgiler müzik teknolojileri bölümü olan üniversiteler için genel olarak verilmiştir. Üniversitelere göre puanlama türü veya sınav şekli değişiklik gösterebilir. Müzik teknolojileri bölümü puanları nasıl hesaplanıyor derseniz, girilen bütün sınavların ortalamaları alınarak bir puan elde edilir.

I. Aşama Müziksel İşitme Sınavı (ortak) : %40

II. Aşama Mesleki İşitme Sınavı: %20

III. Aşama SÖZLÜ GÖRÜŞME Sınavı: %40

Toplam: %100

Müzik Teknolojileri Bölümü Öğrencisi Olmak ve Yetenek Sınavına Hazırlanmak İsteyenler İçin Öneriler

Müzik teknolojileri hangi üniversitelerde var sorusu yanıtlandıktan sonra az sayıda üniversitede olması dikkatleri bölümün üzerine daha çok çekmektedir. Bu sonuçlardan da sınav hakkında hem rekabetin fazlaca hem de bolca emek istediği kanısına varılmaktadır. Bu sınavlara nasıl hazırlanabilirim diye kendinize soruyorsanız, kurslarla kendinizi destekleyebilirsiniz.

Konservatuara Hazırlık Kursu

Müzik teknolojileri bölümü puanları istenilen düzeyde elde edilmesi zorlayıcı olabilir. Ama kişi istedikten ve azim ettikten sonra hiçbir engel aşılamaz değildir. Yetenek sınavları konservatuar sınavları ile benzerlik gösterebildiğinden konservatuara hazırlık kursu sizler için çok faydalı olabilir.

Ses ve Nefes Kursu

Müzik teknolojileri bölümü olan üniversitelerde yer almak ve yetenek sınavını geçmek için ses ve nefes kursu eğitimi alabilirsiniz. Ses ve nefes kursunda doğru nefes alma tekniklerini öğrenerek takılmadan müziğinizi icra edebilirsiniz.

Şan ve Solfej Kursu

Hem sınava hazırlanırken yardımcı olan hem de mezun olduğunuzda faydası dokunabilecek bir kurs isterseniz şan ve solfej kursu sizler için çok uygun olacaktır. Şan ve solfej kursunun içeriği sahnede sesini doğru kullanmak, müzikal oyunlarda başarılı performanslar sergilemek, şarkı söyleme yeteneğinizi geliştirmek ile ilgilidir.

Müzik Teknolojileri Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Müzik teknolojileri bölümü hangi üniversitelerde var, bu üniversitelere girmek için hangi koşullar gerekli gibi soruların cevaplarını öğrendikten sonra Müzik teknolojileri bölümü mezunu ne iş yapar diye soruyorsanız eğer, bu bölümden mezun olan kişiler ses kayıt stüdyolarında, konser seslendirmede, medyada, ses ile ilgili genel bütün birimlerde uzman olarak görev alabilirler.

10 Parmağımda 10 Marifetlik Bir Mesleğim Olsun Diyorsanız!

Müzik teknolojileri nedir diye sorduğumuzda daha önce de bahsettiğimiz gibi sanatın ve teknolojinin dansıdır yanıtı karşınıza çıkmaktadır. Zenginlikleriyle albenisi yüksek olan sanat ile teknoloji gibi herkesi içine çeken bu iki ayrı dünyanın birleşimi başlıkta da görüldüğü üzere on parmakta on marifet dedirtiyor.

Kesinlikle böyle bir meslek okumalıyım, marifetlerim say say bitmesin, sanat dünyasını da teknolojinin uçsuz bucaksız evrenini de kucaklıyım ve dans etmelerine aracı olayım diyorsanız sizleri kurumumuza bekleriz.

[widget-150]

Yorum Yap

Bilgi Al
Bilgi Al +90 (850) 532 30 40