Sinema Akademi

MEB'e bağlı ruhsatlı bir eğitim kurumudur.

Drama Eğitimi Kaç Yaşında Başlar? Yaş Sınırı Var Mı?

Drama Eğitimi Nedir?

Drama eğitimi, günümüzde oldukça popüler bir hale gelmiştir. Drama eğitimi çocukların ezbere dayalı eğitimden çıkarılmasını amaçlayarak, hayal gücüne ve oyunlara dayalı bir şekilde eğitim almasını sağlar. Bu yöntemle çocukların gelişimine hızlı bir şekilde katkı sağlamaktadır. Drama eğitiminde yaş sınırı bulunmamaktadır.

Drama eğitimi; bir sözcük, bir durum ya da bir konunun oyunlarla, canlandırılarak gösterilip öğretilmesidir. Bu şekilde bireyler arası etkileşimi ve iletişimi geliştirir. Drama, doğaçlama sanatından yola çıkar.

Drama Eğitimi Kaç Yaşında Başlar?

Peki drama eğitimi kaç yaşında başlar? Drama eğitiminde yaş sınırı var mıdır? Bu soruların yanıtlarını birlikte inceleyelim.

Drama eğitimi, okul öncesi olarak 4 ve 6 yaşları arasında olan çocuklarda başlanabilir. Özellikle 7 yaş öncesi drama eğitimine başlamak çocuk için çok yararlı olacaktır. Drama eğitiminin erken yaşta faydaları arasında bu yaş grubu çocuklarda gelişen merak duygularını ifade edebilecek ve yanıtlayabilecek beceriyi kazandırması bulunur.

7-9 yaşları arasında çocuklar için önemli bir dönemdir. Drama eğitimi kaç yaşında başlar sorusuna bu yaş aralığını da cevap olarak gösterebiliriz. Drama eğitimi bu yaş aralığında da başlanabilir. Fiziksel güvenin oluşmaya başladığı bu dönemde drama eğitimi, çocukların özel ilgi alanlarını bulmak için önemli bir araç olmaktadır.

10-12 yaş aralığı çocukların sosyalleşme sürecine önem verdikleri bir dönemdir. Bu yaş aralıklarındaki çocuklar iyi ve kötüyü, gerçek ya da yanlışı kendileri arayıp karar vermeye çalışırlar. Drama eğitimi bu noktada çocukların genelleme ve kalıp düşünceler oluşturmasına engel olacaktır. Bu sayede çocukların özgün kimliğini bulmasına fayda sağlayacaktır. 12 yaş sonrası drama eğitimi çalışmaları çocukların genel kültür oluşumlarında oldukça önemli olmaktadır. Bu yaş aralığında drama eğitimlerinde kitap okuma, film izleme çalışmaları başlar ve yaratıcı drama temelli tiyatro eğitimine ilk adım atılmış olur. Drama eğitiminde yaş sınırı yoktur. Fakat çocuklar için ne kadar erken yaşta başlanırsa o kadar etkili olabilecek bir eğitimdir.

Drama Eğitiminin Erken Yaşta Faydaları Nelerdir?

Drama eğitimi, yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirir. Bir çocuğa kalıpların dışında düşünebilmeyi öğretir. Drama eğitimi, çocukların yaratıcı düşünmelerine ve hayal kurmalarına yardımcı olur. Bu sayede hem özgün düşünebilen hem de ekip çalışmalarına uyumlu olabilecek bireylerin yetişmesine katkı sağlar. Drama eğitiminin erken yaşta faydaları nelerdir birlikte göz atalım.

 • İletişim becerilerini güçlendirir.
 • Bağımsız karar alma, özgün düşünebilme, inisiyatif alma becerilerini geliştirir.
 • Kendine güvenmeyi öğreterek ifade edebilme becerilerini arttırır.
 • Drama eğitimi, empatiyi yapmayı öğretir. Eleştirel bakış açısı geliştirmeye yardımcı olur.
 • Hayal gücünü güçlendirerek yaratıcı düşünmeye katkı sağlar.
 • Konsantrasyonu artırarak dikkat dağınıklığını önler.
 • İfade etme becerilerini geliştirmesi drama eğitiminin erken yaşta faydaları arasındadır.
 • Ekip çalışmasına uyumlu bireyler yetiştirilmesine katkı sağlar.
 • Drama eğitimi sorumluluk bilinci aşılar.
 • Olaylara farklı bakış açılarıyla bakmayı sağlayarak vizyon geliştirir.
 • Farklılıklara saygı duymayı öğretmesi drama eğitiminin erken yaşta faydalarından bir başkasıdır.

Yaratıcı drama, farkındalık yaratmada çok başarılı sağlayan bir eğitimdir. Öğrenciler hem hayatta karşılaşabileceği durumları canlandırma hem de izleme fırsatı bularak çok yönlü değerlendirme yapabilirler. Bu sayede kendi duygu, düşünce ve davranışlarını tekrar gözden geçirerek sağlıklı tepki vermeyi öğrenirler.

Drama Eğitimi ile Hayata Farklı Bir Vizyondan Bakmayı Öğrenin

Drama eğitiminde yaş sınırı yoktur. Drama eğitimi kaç yaşında başlar sorusuna verilecek yanıt, en erken 4-6 yaş aralığı olacaktır. Drama eğitimi öğrencileri çocuklar ya da yetişkinler olabilir. Fakat erken yaşta drama eğitimine başlamak kişilik gelişimi için büyük bir kazanım olacaktır.

Drama eğitimi, çocuklara yaşam boyu sürdürecekleri ve birçok alanda kullanacakları beceriler kazandırır. Yaratıcılığı ve hayal gücünü beslemenin yanında özgüvenini geliştirmesine yardımcı olur. Ayrıca drama eğitimi, farklı bakış açılarıyla hayata tek bir vizyondan bakılamayacağı gerçeğini erken yaşta öğretir.

[widget-142]

Yorum Yap

Bilgi Al
Bilgi Al +90 (850) 532 30 40