Sinema Akademi

MEB'e bağlı ruhsatlı bir eğitim kurumudur.

Yaratıcı Drama Nedir? Nasıl Ortaya Çıktı? Amaçları Nedir?

Yaratıcı Drama Nasıl Ortaya Çıktı?

Yaratıcı drama nasıl ortaya çıktı? sorusundan önce yaratıcı drama nedir? sorusunu yanıtlamamız gerekir. Yaratıcı drama hayatın içinden herhangi bir konuyla ilgili olarak doğaçlama yapmak, rol oynama gibi tekniklerden faydalanarak bir grupla, gruptaki üyelerin yaşamlarından, deneyimlerinden, anılarından feyz alarak canlandırmalar yapmaktır. 

Dramanın Tarihi 

Şimdiki yazımızda sizlere yaratıcı dramanın tarihi hakkında bilgiler vereceğiz. Drama kelimesi Yunanca “dran” sözcüğünden türemiştir. Dran demek, eylemek, yapmak, etmek anlamındadır. Aynı şekilde Yunanca “dromenon” yani seyirlik olarak kullanılmakta olup, “yaşamak” anlamında da yorumlanmıştır.  

Drama kelimesinin diğer bir anlamı da “oynamaktır”. İlk olarak Antik Yunan döneminde ortaya çıkmıştır. O dönemlerde tiyatronun gelişmesinden sonra bir kişinin katılanlara anlamlı bir şey yapması için ortaya çıkmıştır. İnsanların yarattığı tasarımlarını eyleme dönüştürmesiyle günümüze kadar gelmiştir. 

Fransızcada ise dram yani drame olarak kullanılır ve burjuva tiyatrosu olarak bilinir. Halk dilinde ise tiyatro olarak kullanılmıştır. Günümüz çağında ise drama “oyun oynamak ve canlandırmak” anlamındadır. Drama alanında ilk çalışmaları 1871-1956 yıllarında yaşayan Harriet-Finlay Johnson yapmıştır.  

Dramanın Önemi

Drama sahne sanatları için önemli bir kavramdır. Drama olmazsa, sinema, tiyatro, dans gibi sahne sanatlarına ait bölümler pasif kalır. Bu bölümleri aktif kılan dramadır. Drama insanı ruhen ve bedenen geliştirir ve kuşatır. Eğitim hayatında birçok öğretmen dramadan faydalanırlar. Rol yapmak ise yaratıcı dramanın olmazsa olmazlarındandır. Drama özellikle çocuklar için faydalıdır. Drama sayesinde çocuklar daha rahat öğrenirler ve bilgileri çabuk anlarlar. Çocukların tutum ve davranışları üzerinde etkili rol oynar. Hayat içerisindeki devinimler karşısında nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğretir. 

Yaratıcı Dramanın Amaçları Nedir?

Yukarıda yaratıcı dramanın tanımı hakkında bilgi paylaştık.  Duygularınızı, kendinizi, fikirlerinizi hareketler yoluyla ifade etme biçimi olan drama yaşantımız içindeki birçok deneyimlerimizde önemli rol oynar. Yaratıcı drama, doğaçlamalar ve oyun aracılığıyla sosyal iletişimi güçlendirir, özgüven ve uyum sağlamada yardımcı olur. Bunun yanı sıra kişinin rahatlıkla kendini ifade etmesini sağlar. Kişilik ve kimlik kazandırır. 

Yaratıcı dramanın amaçları ise şunlardır;

 • Estetik ve yaratıcılığı geliştirme
 • Eleştirel düşünmeyi geliştirme
 • Sosyal gelişimle beraber çalışma yeteneği kazandırma
 • İletişim becerilerine katkıda bulunma
 • Moral değerlerini geliştirme
 • Kişinin kendini tanımasına yardımcı olma
 • Problemli daha rahat çözümlenmesini sağlama
 • Dil becerilerini geliştirme
 • Her şeye sanatsal bir bakış açısıyla yaklaşmasını sağlama
 • Hayal gücününün gelişmesini sağlama
 • Dinleme becerisini güçlendirme
 • Olaylara karşı değerlendirme yapabilme, analiz edebilme
 • Kişiler arası ilişkilerde, iletişimde, olay ve durumlarda gözlem yapma
 • Grup veya birey çalışmalarında örgütsel olarak karar verme ve yeni çözümler üretmede yardımcı olma
 • Empati duygusunu geliştirme

Yaratıcı Dramanın Eğitime Katkıları

Yaratıcı dramının eğitime katkıları şunlardır; 

 • Hayal gücünü geliştirir
 • Bağımsız düşünmeyi sağlar
 • İşbirliğini kolaylaştırır
 • Psikolojik ve sosyolojik duyarlılığı ortaya çıkarır. 
 • Empati yeteneği kazandırır
 • Dil gelişimini kolaylaştırır
 • Konuşmada güven sağlar
 • Konuşma becerisini güçlendirir
 • Sözcük dağarcığını geliştirir
 • Düşüncelerin sözlü ve yazılı olarak rahat kullanılmasını sağlar
 • Dinleme becerisi sağlar
 • Birbirinden farklı statü ve rollere göre değişik dil biçimlerinin kullanılmasını sağlar
 • Okuma beceresini güçlendirir
 • Yazma beceresini kolaylaştırır
 • Sözsüz iletişimin gelişmesini sağlar
 • Estetik ve yaratıcılığı geliştirir
 • Kendine güveni sağlar, karar verme mekanizmasını hızlandırır
 • Farklı olaylara karşı deneyim kazandırır
 • Kas hareketlerini kolaylaştırır, bedenin çok yönlü kullanılmasını sağlar
 • Hata yapma korkusunu azaltır ve yeni davranışlar kazandırır
 • Sanata karşı duyarlı olmayı öğretir
 • Doğaçlamalarda dürtülerden faydalanmayı öğretir
 • Duygunun sağlıklı bir şekilde ifade edilmesini sağlar
 • Kişinin kendini rahatlıkla ifade etmesini sağlar
 • Özgüven kazandırır

Kimler Yaratıcı Drama Eğitimi Almalı?

Yaratıcı drama olmasaydı yaşamımızda bir çok şeyi eksik görür ve yaptığımız değerlendirmelerde yanlış olurdu. Hayalimizi geliştiren ve her şeye estetik açıdan yaklaşmamızı sağlayan yaratıcı drama akıl ile duygularımız arasındaki önemli bir köprüdür. Kendimizi tanımamızı sağladığı gibi özgürce düşünmemizi ve karar vermemizi sağlar. Hayat içinde bir çok olaya tanık oluyoruz ve bunlar bizim her gün kazandığımız olumlu veya olumsuz tecrübelerdir. 

Yaşadığımız bu tecrübeler bizlerde sosyal ve psikolojik olarak duyarlılığımızı arttırdığı gibi derin izlerde bırakır. İşte böylesi tecrübeler sırasında yaşadıklarımıza empatik yolla bakıp, değerlendirme ve çözüm bulmamızda etkilidir. Bazen karşımızdaki insanların duygu ve düşüncelerini yanlış anlayabiliriz ya da onlar bize yanlış bir şekilde aktarmış olabilir. bu yüzdendir ki  yaratıcı drama sözsüz iletişimde de önemli rol oynar. Duygularımızı ve hissettiklerimizi rahatlıkla fark etmemizi sağlayarak tepkilerimizi doğaçlama yoluyla aktarmamız da yardımcı olur. Yaratıcı drama herkesin eğitim alması gereken önemli bir konudur.  Peki, yaratıcı drama eğitimi ile kimler daha çok ilgilenmelidir. 

 • Öğretmenler
 • Yaşam koçları
 • Psikologlar
 • Çocuk gelişim uzmanları
 • Pazarlamacılar
 • İş yerinde motivasyonu sağlamak isteyen iş sahipleri 
 • Rahat iletişim kurmak isteyen, iyi ve pozitif bir sosyal yaşama sahip olmak isteyenler 
 • Kendini ifade etmek isteyen ve empati yeteneği kazanmak isteyenler 

Yaratıcı drama eğitimi almanız sizleri gerek sosyal, gerekse iş hayatınızda faydası olacaktır.  Yaratıcı drama okul öncesi eğitimiyle başlayarak, araç ve yöntem olarak bir çok alanda yer almaktadır. Psikolojik danışma, sosyal hizmetler, işitme-görme-konuşma-otistik, zihinsel engelli bireylerin eğitimi, kültürler arasındaki çalışmalarda, eğitim bilimlerinde önemli bir yere sahiptir. Yaratıcı dramanın sadece bir oyun oynama, dramatizasyon ya da bir tiyatro etkinliği gibi düşünülmemelidir. Özellikle eğitim alanında gelişmiş ve kalıcı öğrenmeyi sağlayan etkili bir yöntemdir. 

[widget-142]

Yorum Yap

Bilgi Al
Bilgi Al +90 (850) 532 30 40