Sinema Akademi

MEB'e bağlı ruhsatlı bir eğitim kurumudur.

Drama Eğitimi Çocuğun Gelişimini Nasıl Etkiler?

Dramanın Çocuğun Gelişimine Faydaları

Günümüzde drama eğitim ve öğretim için yeni oluşumlardan biridir. Ezbere dayalı eğitim sisteminde kişi, çeşitli kurallardan ve uygulamalardan kurtulamıyor, bilgiyi araştıramıyor ve paylaşamıyor. Ancak drama eğitimi tamamen çocuğun özgürlüğüne dayalı bir anlayışa sahip. Bu nedenle son yıllarda sıkça tercih ediliyor.

Peki, drama eğitimi çocuğun gelişimini nasıl etkiler? Drama küçük çocukların oyunlarındaki katılımcının sanatsal duyarlılığı, kendisi ve diğer kişilerle dünya hakkındaki bilinci arttırır. Çocuğun hayal gücünü geliştirir. Drama bir öğrenme aracıdır. Grup etkinliği aracılığıyla yapılmaktadır. Öğrenme sürecindeki çocukların etkili bir şekilde yer alması için düş gücünü, imgeleme yeteneğini ve duyularını ortaya koyar. Drama çocuğun kolay öğrenmesini ve öğrendiğini rahatlıkla pratiğe dönüştürmesini sağlar.

Dramanın Çocuk Gelişimine Etkisi

Dramanın çocuğun gelişimine faydaları oldukça fazladır. Dramanın etkileri sayesinde çocuklar gelecekte eğitim ve iş hayatına daha çabuk odaklanarak hayat içinde her alanda nasıl mücadele etmeleri gerektiğini öğrenirler. Dramanın çocuğun gelişimine etkisi şu maddeleri kapsar;

  • Dramanın eğitime etkileri arasında en önemli olanı dil gelişimidir. Çocukların dil gelişimi sayesinde konuşmak, düşünmek, dinlemek ve anlamak gibi önemli becerileri kazanırlar. Dil becerilerini ise drama çalışmaları sırasında grupla kurduğu iletişim sonucunda doğal yollarla geliştirir. Çocuk önce sözel iletişimle başlar ardından hayali karakterlerle diyalog kurar. Bu şekilde çocuk ses tonunu ayarlar. Drama çocuklara sadece sözel iletişim değil beden dili yeteneğini de kazanır. İletişimle birlikte dil davranışlarını da geliştirir.    
  • Dramanın çocuğun gelişime etkisi büyüktür. Çocuğun sosyal gelişimini sağlar. Çocuğun arkadaşlarıyla ilişkisini güçlendirir. Grup içinde paylaşmayı, dayanışmayı ve işbirliğini, saygı duymayı öğrenir. Çocuk kendi içinde sosyalleşmeyi ve kendi çevresini oluşturmayı kavrar. Etkinliklerin yapısına göre tartışmayı, olayları yaşamayı, hayal etmeyi, yaratıcılığı, sosyal iletişimi ve gözlem yapmayı öğrenir. Duyarlı olmanın yanı sıra çocuklara insanları olduğu gibi kabul etmeyi, güven duymayı sağlar.
  • Dramanın çocuğun gelişimine faydaları arasında duygusal gelişime etkisi de bulunmaktadır. Çocuklar bu etkinlikler nedeniyle duygularını rahatlıkla ortaya koyabilir ve olumlu-olumsuz duyguları kolaylıkla yaşayarak üzerlerindeki gerginlikten kurtulabilirler. Böylece çocuklar gelecekte her alanda kendini tanır. Çocuk duygusal açıdan rahatlar. Arkadaşlarıyla kolay iletişim kurar ve kaynaşır. Bastırılmış duygularını rahatlıkla dışa vururlar. Çocuğun empati yeteneği kazanmasını sağlar.
  • Dramanın eğitime etkileri arasında psikomotor gelişime etkisi de yer almaktadır. Çocuk drama eğitimi sayesinde günlük hayatlarında kendilerini etkileyen olayları sözel olarak dile getiremediklerinde beden diliyle aktarmayı öğrenirler. Duygu ve düşüncelerini hareketler yoluyla anlatılar. Drama eğitiminde danslar ve yaratıcı hareketlerle çocuklar duygularını bedensel yolla ifade etmeyi kavrar. Çocuk yaşadığı, tanık olduğu olayları değişik rollere girerek canlandırır. Korkusunu, sevincini, öfkesini, özlemini vücut hareketleriyle dile getirir.
  • Drama eğitimi çocuğun özbakım becerisi kazanması açısında etkilidir. Çocuk drama etkinleri sayesinde özbakım becerilerini geliştirir. Bu yolla çocuk, kendini ve vücudunu doğal yolla tanır. Vücudundaki parçaların görevlerini, doğal yolla öğrenir. Çocuk vücudunu pandomim yoluyla rol yaparak anlar. Vücudunun parçalarını başka fonksiyonlar içinde kullanabilmeyi öğrenir.

Drama çocuğun zihinsel, kişisel, bedensel, sosyal gelişimini sağlayarak geleceğe hazırlar. Çocuk büyüdüğünde karşılaştığı zorlukları kolayca aşar. Yaşamla, engellerle nasıl mücadele edebileceğini bilir. Okul öncesinde alınan drama eğitimi çocuğa sağlıklı bir gelecek hazırlar.

Drama Eğitimiyle Çocuklar Daha Mutlu!

Çocuk hayal ile gerçek arasındaki bağlantıyı bilişsel ve fiziksel olarak ortaya koyar. Böylece taklit beceresi gelişerek bunu oyuna dönüştürür. Bu oyunun çocuğun eğitimine katkısı büyüktür. Çocuklar bu şekilde boş vakit geçirmez aksine çocukların en doğal öğrenme ortamını oluşturur. Böylece çocukların eleştirme korkusu, hata yapma korkusu gibi hayatlarını önemli ölçüde etkileyecek olumsuzlukları ortadan kaldırır ve çocuk kendini en iyi şekilde ifade edebilme yeteneği kazanır.

Çocuklar ayrıca drama eğitimiyle kendilerini daha iyi ifade etme fırsatı bulur, yanlış anlaşılmadan ve korkularından sıyrılırlar. Pozitif düşünmeyi, yardımlaşmayı ve iyiliği öğrenerek daha mutlu olurlar.

[widget-142]

Yorum Yap

Bilgi Al
Bilgi Al +90 (850) 532 30 40