Sinema Akademi

MEB'e bağlı ruhsatlı bir eğitim kurumudur.

Çocuklar İçin Tiyatro ve Drama Eğitimi Almanın Yararları

Kendilerini Daha İyi İfade Edecek, Özgüven Kazanacaklar!

Son yıllarda eğitim sisteminde en popüler derslerden biri drama ve tiyatro dersleri haline gelmiştir. Okulların dışında tiyatro ve drama eğitimleri özel kurslarda da verilmektedir. Çocukların çok sevdiği, ailelerin ve öğretmenlerin merak duyduğu tiyatro ve drama, çocukların hem zihinsel hem de sosyal gelişimlerine katkıda bulunmaktadır.

Sanatla ilgilenen çocukların daha başarılı ve sosyal olacağını öngören aileler tarafından tercih edilen tiyatro ve drama eğitimleri, çocuklarımızın hayal güçlerini geliştirmekte, yeteneklerini keşfetmelerini ve hayata bambaşka bir açıdan bakmalarını sağlamaktadır. Çocuklar için tiyatro ve drama eğitiminin yararları uzmanlar tarafından da altı çizilen bir konu olmaktadır.

Tiyatro Eğitimi Çocuğa Başarı Getiriyor!

Çocuklar, taklit ederek bedenlerini kullanmayı ve iletişim kurmayı öğrenirler. Bu nedenle tiyatro sanatı, çocukların eğitiminde mutlaka kullanılmalıdır. Dış dünyayı anlamayı, ekiple çalışmayı ve sorumluluk almayı, karşısındakini anlama becerisini kazanmayı, olaylara dışarıdan bakmayı kolaylaştıran tiyatro; oyun yolu ile çocuklarımızı yaşama bağlamaktadır.

Çocuklar için tiyatro eğitimi almanın yararları sadece bunlarla sınırlı değildir elbette. Tiyatro; çocukların dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedenini kullanma ve iletişim kurma becerilerini geliştirir. Soyut kavramları somutlaştırabilmesini sağlar. Duygularını tanıma ve anlamlandırmada işini kolaylaştırır. Ayrıca tiyatronun çocuklar için yararları:

 • Tiyatro sayesinde çocuklar yaşamı öğrenmeye ve keşfetmeye başlarlar.
 • Kendini ifade etmeyi öğrenirler.
 • Tiyatro oyunları ile dayanışmayı ve takım çalışmasını öğrenirler.
 • Kendine güvenleri ve problem çözme yetenekleri artar.
 • İletişim becerilerini arttırırlar.
 • Sosyalleşir ve arkadaş çevrelerini genişletirler.
 • Daha mutlu bireyler olurlar.
 • Yaratıcılıklarını geliştirirler.
 • Derslerinde daha başarılı olurlar.
 • Çocuklar için tiyatronun yararları arasında anlama ve dinleme becerilerini geliştirmesi de yer alır.

Tiyatro eğitimi almanın avantajları, çocuklarınız eğitime başlar başlamaz gözlemlenebilir. Provalara hevesle giden çocuklarınız, rolünden ve arkadaşlarından sık sık bahseder, deneyimlerini ve şaşkınlıklarını sizinle paylaşır, hayal dünyasını yaşama şansı bulur. Tiyatronun çocuklar için yararları saymakla bitmez…

Drama Eğitimleri Çocuklarınızın Yaratıcılığını Arttıracak!

Oyun ve sanat, bir çocuğun eğitimi, gelişimi ve kendini keşfetmesi için en iyi yöntemdir. Drama ise çocuklarımızın hayal güçlerini geliştiren, kendisini ve hayatı tanımalarını sağlayan bir öğrenme aracıdır.  Oyun ve doğaçlamalara dayanan yaratıcı drama, çocuklarımızın sosyal iletişimini güçlendirirken hayata uyum sağlamalarını da kolaylaştırmaktadır.

Drama eğitiminin çocuklara yararları sadece bu kadar değil tabi ki. Son yılların en ilgi çeken eğitimi olan ve uzmanlar tarafından önerilen drama eğitiminin çocuklara yararları:

 • Çocuklarınızın hayata uyum sağlamasını kolaylaştırır.
 • Kendilerini ifade etme yeteneklerini geliştirir.
 • Drama eğitimi çocuğunuzun yaratıcılığını arttırır.
 • Kişiliğini güçlendirir ve açık bir kimlik kazandırır.
 • Drama eğitimi almanın avantajları arasında yaparak ve yaşayarak dünyayı daha iyi tanımaları da yer alır.
 • Drama eğitimleri çocuklarınızın potansiyellerinin de ortaya çıkmasını sağlar.
 • Yaşıtlarını gözlemleme fırsatı sunar.
 • Hayal güçlerini geliştirirler.
 • Drama sayesinde çocuklarınızın estetik ve sanat algıları oluşur.
 • Drama eğitimi almanın yararları arasında kendine güven duyma, bağımsız düşünme ve karar verme becerilerinin gelişmesi de vardır.
 • Drama eğitimi ayrıca farklı olay ve durumlara karşı çocuklarınızın deneyim kazanmasını sağlar.
 • İş birliği yapabilme özelliğini geliştirerek, sosyal duyarlılık yaratır.
 • Empati yapmayı öğrenir ve olaylara başka açılardan bakma becerisini geliştirir.
 • Başkalarıyla olan benzerlik ve farklılıklarını keşfeder.
 • Kendini eleştirmeyi öğrenir.
 • Drama eğitimi sayesinde sözsüz iletişim yönünü geliştirir.
 • Bedenin sınırlarını fark eder.
 • Doğaçlama yapma becerisi kazanır.
 • Konuşma, dinleme, okuma, yazma becerilerini geliştirerek ifade yeteneğini arttırır.

Drama Eğitimi İle Daha Özgür Çocuklar!

Drama eğitiminin çocuklara yararları saymakla bitmez. Hayatı ve kendini tanımayı öğreten drama eğitimleri çocuğunuzun yaşamını baştan aşağı değiştirir. Klasik eğitim metotlarının yanında özgürlükçü ve hayal gücü yüksek drama eğitim metodunu mutlaka deneyin. Çocuklarınıza tiyatro ve drama eğitimleri aldırarak sanatsak bakış açısı kazanmalarını ve yaşamı keşfetmelerini sağlayın. Geleceğin sanatçılarını yetiştirin…

[widget-142]

Yorum Yap

Bilgi Al
Bilgi Al +90 (850) 532 30 40