Sinema Akademi

MEB'e bağlı ruhsatlı bir eğitim kurumudur.

Ritim Çalışmalarında Kullanılan Çalgılar Nelerdir?

Ritimli Çalınan Çalgılar Neler?

Ritim çalgıları konusuna değinmeden önce ritim nedir? sorusunu yanıtlamamız isabet olacaktır. Ritim, bir notadaki vurgu olup ses özelliğine bağlı olarak durakların düzenli ve uygun bir şekilde tekrarlanmasıdır. Dizem, tartım ve ses uygunluğu önemlidir. 

Ritimli çalınan çalgılar daha çok perküsyon çalışmalarında kullanılır. Okullarda müzik eğitimlerinde tercih edilir, çocuklara müziği sevdirmek için sıklıkla kullanılır. Ritim çalgıları neler ve kaça ayrılır, birlikte bakalım...

Ritim Tutulan Müzik Aleti Nedir?

Ritim tutulan müzik aleti nedir? sorusunu sizler için kısaca aktaralım. Ritim tutma aleti, tartım veya dizem olarak da bilinmektedir. Sadece müzik sektöründe değil birçok alanda ritim kullanılmaktadır. Müzikte ise istediğimiz ritmi tutturmak için birçok alet kullanılmaktadır.  

Ritim çalışmalarında kullanılan çalgılar nelerdir? Kısaca onları aktaralım. 

 • Darbuka
 • Tef
 • Bongo
 • Marakas diğer adıyla Zil
 • Tumba
 • Dümbek tonbak 
 • Sesli Yumurta 
 • Rainstick yani yağmur çubuğu
 • Kastanyet 
 • Ritim kajon
 • Timpani
 • Davul
 • Ksilofon
 • Metalofon
 • Mbira-Kalimba
 • Üçgen zil
 • Gong
 • Cajon
 • Bateri

Türk Müziğinde Kullanılan Ritim Çalgılar 

Dünya müziğinde gerekse Türk müziğinde kullanılan belirli özelliklere sahip birbirinden ilginç ve değişik şekillerde ritim çalışmalarında kullanılan çalgılar vardır. Bu çalgılar;

 • Zilli tef
 • Tef
 • Kaşık
 • Darbuka
 • Kudüm
 • Davul
 • Koltuk davulu
 • Marakas 

Ritim Çalgıları Nasıl Kullanır?

Yukarıda gerek dünya gerekse Türk müziğinde kullanılan ritim tutulan çalgıları sıraladık. Şimdi sizlere  bazı ritim çalgıları nasıl kullanır? sorusunu tek tek ayrıntılı bir şekilde yanıtlayacağız.  

Darbuka

Ritim çalgıları içinde darbuka ülkemizde en fazla kullanılan çalgılar arasındadır. Her çalgının kendine özgü bir karakteri ve özelliği vardır. Ritim tutulan çalgılar tokmakla, çubukla ya da elimizle vurularak çalınan çalgılardır. Darbuka da bunlardan biridir. Darbukanın ortasına doğru elinizle güçlü bir şekilde vurduğunuzda kalın bir ses, sağ elinizle kenarına doğru vurduğunuzda ise ince bir ses duyarsınız. Bunun nedeni ise darbukanın ortasındaki gerginlik kenarına göre gevşektir. 

Marakas

Ritimli çalınan çalgılar arasında yer alan marakas ülkemizde çok fazla kullanılmamaktadır. İçi oyuk bir şekilde olup gövdesindeki parçalar sayesinde ses çıkaran bir ritim aletidir. Bu alet daha çok Latin Amerika ve Afrika ülkelerinde kullanılmaktadır. Özellikle Karayip müziğinin sembollerindendir. Bir adet sapı bulanan marakas sapından tutularak sallanır ve iç duvarlara çarparak ses ortaya çıkar. Genel olarak iki adettir ve iki elde tutularak kullanılır. 

Kudüm

Ritim çalışmalarında kullanılan çalgılar içinde bulunan kudüm ülkemizde çok kullanılmaktadır. Mevlevi tekkelerinde ve mehter takımlarında çalınmaktadır. Metal kaşeli olup, iki davuldan oluşmuştur. Klasik Türk müziğinde sıkça kullanılır. Kudüm, bir çift ahşap çubukla çalınmaktadır. 

Metalofon

Ritim çalgıları içinde yer alan metalofon, özel ses çubukları ve alaşımlı metalden yapılmış ezgili bir ritim çalgısıdır. Genellikte tokmak sesi çıkaran bir alettir. Daha çok Asya ülkelerinde kullanılmaktadır. Farklı boyutlardan oluşmuş yassı metal parçalara vurularak ses çıkartmaya yarar. 

Ksilofon

Ritim çalışmalarında kullanılan çalgılar arasında kullanılan en eski çalgılardandır. Farklı sayıda akortlu tahtadan oluşmuş veya metal çubukların yan yana dizilmesiyle yapılmış bir alettir. İki değnekle vurularak çalınmaktadır. Eski Yunancada ksylon ve phone kelimesinin birleşmesinden ortaya çıkmıştır. Slovakya’ya özgü bir alettir. 

Cajon

Cajon, ritim çalgıları içinde üzerine oturularak çalınan ahşaptan yapılmış bir çalgıdır. Cajon’un ön ve arka yüzü parmaklar, eller ve tokmaklarla çalınır, çalma şekli kişiye göre değişir. Peru’ya özgü bir müzik aletidir. 

Timpani

Ritimli çalınan çalgılar içinde yer alan timpani geçmişten günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Bu müzik aleti daha çok orkestralarda kullanılır. Davula benzer. 17. yüzyılda ilk olarak çalınmıştır. Gövde bölümüne gerilen derinin sıkıştırılıp, gevşetilmesi sonucunda farklı sesler ortaya çıkar. Modern timpanilerde ise akort ayarı bir ayak pedalıyla yapılmaktadır. Deriye iki tokmakla vurulması sonucu çalınır. 

Mbira-Kalimba

Ritimli çalgılar içinde kullanılması en zor alettir.  Kalimba olarak da bilinmektedir. Güney Afrika kültürüne özgü bir müzik aletidir. Metal parçaların kademeli olarak dizilmesiyle yapılmıştır. İki elle, avucunuzun kenarlarıyla tutularak, başparmakların çatal dişlere yerleştirilmesiyle çalınmaktadır. 

Kendi Ritmini Yakala!

Ritim çalışmalarında kullanılan çalgılar ile kendi ritmini yakala! Hayatın kendisi bir ritimdir. Hepimizin kendimize özgü oluşturduğumuz ve hissettiğimiz, yaşadığımız bir ritmi vardır. Bir çalgıyı düzenli, notaya uygun çalarak ritim tutmak ve ortaya çıkan melodiye uyum sağlamak hayatın ta kendisidir. 

Düzenli ve dengeli yaşamak bir müzik aletini ritimli şekilde çalmaya benzer. Bu nedenle ritimli çalınan çalgılardan birini alabilir ve kendi ritminizi yakalayabilirsiniz. 

[widget-164]

Yorum Yap

Bilgi Al
Bilgi Al +90 (850) 532 30 40