Sinema Akademi

MEB'e bağlı ruhsatlı bir eğitim kurumudur.

Oyunculuk Nedir? Oyunculuğun Tarihi

Geçmişten Günümüze: Oyunculuğun Gelişimi

Oyunculuk mesleği, günümüzde özellikle gençlerin ilgi gösterdiği bir alan haline gelmiştir. Peki oldukça revaçta olan oyunculuk nedir? Oyuncu kime denir, merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Temel anlamda oyuncu; sesini, bedenini, jest ve mimiklerini kullanarak bir karakteri ya da durumu canlandıran meslek grubuna verilen unvandır. Oyuncular; tiyatro, sinema, televizyon ve diğer sahne sanatları mecralarında görev alabilirler.

Oyunculuğun tarihi oldukça eskiye dayanmaktadır. Oyunculuk tarihi, insanın var olmaya başladığı ilk çağ dönemine dayanır. Henüz konuşmasını dahi bilmeyen insanlar, kendilerini anlatabilmek için çıkardıkları seslerle, duygu ve düşüncelerini aktarmak amacıyla kullandıkları beden dilleri, jest ve mimikleriyle oyunculuk tarihinin temelini atmışlardı. Oyunculuk mesleğine ve oyunculuğun tarihine dair tüm ayrıntıları bu yazımızda sizler için derledik.

Oyunculuk Nedir? Oyunculuk Mesleğinin Bilinen ve Bilinmeyen Tüm Yönleri

Oyunculuk; ses, jest, mimik ve vücut dilini kullanarak farklı bir karaktere hayat verebilme sanatıdır. Oldukça sıkı çalışmayı ve disiplinli olmayı gerektiren oyunculuk mesleği, toplum önünde sergilenir. Dolayısıyla oyuncu başarılı performansıyla topluma örnek olabilecek, toplumu yönlendirebilecek sorumluluğa sahip olmalıdır. Oyunculuğun tarihine baktığımızda da bunun birçok örneğine rastlayabiliriz. Oyuncu kime denir sorusunun bir başka cevabı, toplumu yönlendirebilecek sanat eserlerini sahnede sergileyen sanatçılardır, olacaktır.

Oyunculuk mesleği; yaratıcı bir bakış açısına, gözlem ve ezberleme yeteneğine sahip olmayı gerektirir. Bir oyuncu, fiziksel olarak bedenini rahat bir şekilde kullanabilmek için sağlıklı bir yaşam tarzını benimser. Oyuncu, günde birden fazla performans sergileyebilecek dayanıklılığa ve isteğe sahip olmalıdır. Bu yüzden sağlıklı beslenmeye ve spor yapmaya da özen göstermelidir.

Oyunculuk yapmak için düzgün bir diksiyon sahibi olmak ve ses eğitimi almış olmak gerekir.

Oyunculuk nedir sorusuna verilebilecek bir başka yanıt, oyuncunun var olan yeteneğini iyi bir eğitimle harmanlamasıdır olacaktır.

Geçmişten Günümüze: Oyunculuk Tarihi

Oyunculuğun tarihi, ilk çağ dönemine kadar dayanmaktadır. Konuşmayı henüz bilmeyen insanlar, kendilerini ifade etmek için kullandıkları ses, jest ve mimikleriyle oyunculuğun temelini atmışlardı.  
Tarihte oyunculuk mesleğinin gelişimini sizin için araştırdık.

Antik Yunan Tiyatrosu

Oyunculuk tarihi için Antik Yunan tiyatrosu ayrı bir öneme sahiptir. Yunan tiyatrosu, MÖ 550 ile MÖ 220 arasında antik Yunanistan'da gelişen bir tiyatro geleneğidir. Bugün bilinen en eski oyunculuk tekniklerinin temeli bu dönemde atılmıştır. Antik Yunan Tiyatrosu hem kuramları, hem yazarları hem de oyunlarıyla günümüze kadar gelmiştir. Antik Yunan oyunları her dönemde etkisini korumuş, uyarlamalarıyla var olmaya devam etmektedir.

Oyunculuğun temeli, Mısır ve Yunan tiyatrosuna dayanır. Tarihte oyunculuk ilk olarak tiyatronun, dinsel törenlerin bir biçimi olarak gelişmesiyle ortaya çıkmıştır. Ses, maske ve oyunlarla insanlar önce tanrılara daha sonra hızlı bir gelişmeyle insanlara dönüşmüştür. Batı tiyatrosunun kökenleri Antik Yunan tiyatrosuna dayanır.

Roma Tiyatrosu

Roma tiyatrosu, Yunan tiyatrosunun örnek alınmasıyla ortaya çıkmıştır. Eski Roma halkı; tanrılar onuruna bayramlar, merasimler ve ayinler düzenlerdi. Bu kutlamalarda halk ikiye ayrılarak birbirlerine fikir beyan eder, şakalaşırlardı. Bu karşılıklı tuluat olarak yapılan konuşmalara müziğin de eklenmesiyle olay boyut değiştirerek, oyunculuk tarihine farklı bir yön verilmiş oldu.

Bugün melodrama olarak da tanımladığımız fars ve komedi formlarının tanımının kökeni Roma Tiyatrosu’na dayanmaktadır. Ayrıca o dönemde oluşturulmuş ve günümüzde de varlığını sürdüren önemli tiyatro binalarına imza atılmıştır. Binalara verilen teknik isimler ve tiyatroda kullanılan Latince kelimeler günümüzde de kullanılmaktadır.  

Ortaçağ Tiyatrosu

Ortaçağ Tiyatrosu, tiyatroya rağbetin ciddi oranda arttığı bir dönem olmuştur. Oyuncu nedir sorusuna verilen yanıt Ortaçağ tiyatrosunda çeşitlilik göstermiştir. Ortaçağ’da pek çok devletin kurulması ve yaşanan kilise baskısı oyunculuk tarihine yön vermiştir. Kilise baskısına karşılık sanatçılar kendilerini daha abartılı bir teknikle ifade ederek grotesk oyunculuğun temelini atmış oldular. Tiyatronun gücünü keşfeden kilise; tiyatroyu halkı dine yakınlaştırmak için kullanmak istemiştir. Bu sebeple dini oyunlar sergilenmeye başlanmıştır.

Zamanla tiyatro, kilise yönetiminden çıkmaya başladı. Başlarda rahiplerden oluşan oyuncuları artık esnaf localarının belirlediği insanların oynaması tiyatro tarihine yön veren önemli adımlardan biri oldu. Soytarılar olarak ifade edilen saray methiyecisi oyuncular ve gezici tiyatrolar da bu dönemde ortaya çıktı. Günümüzde hala kullanılan birçok oyunculuk tekniğinin ortaya çıktığı bu dönem oyunculuk tarihine büyük ve önemli bir yön vermiş oldu. 

Modern Tiyatro

Günümüzde oyunculuk, modern tiyatro teknikleri baz alınarak yapılmaktadır. Modern tiyatro kendi içinde türlere ayrılır. Bunlar; trajedi, komedi, dram ve müzikli tiyatrodur. Bu üç tür hem klasik tiyatronun hem modern tiyatronun ögelerindendir. Fakat modern tiyatro, klasik tiyatronun aksine oyuncuya yaratıcılığını katmak için daha fazla olanak tanır.

Oyunculuğun Tanımını ve Oyunculuğun Tarihini Bilmek Sizi Oyunculukta Bir Adım Öne Taşır!

Oyunculuk hakkında bilgileri derlediğimiz bu yazının sonucunda oyunculuk mesleğinin oldukça zorlu bir yolculuk olduğunu söyleyebiliriz. Oyunculuk nedir sorusuna verilebilecek bir başka yanıt, hayat boyu öğrenci olmak ve kendini geliştirmektir.

Oyunculuğun tarihini incelediğimizde görülüyor ki oyunculuk hem yaşanan olaylardan etkilenerek biçim değiştirmiş hem de tarihe yön verebilmiştir. Tarihte oyunculuk mesleğinin şartlara göre değişime uğradığını söyleyebiliriz. Oyuncu olmak istiyorsanız tavsiyemiz bol bol okumanız ve tiyatro oyunu ya da film izlemeniz olacaktır. Ayrıca iyi bir oyuncu olmak için mutlaka eğitim almanızı öneririz.

[widget-136]

Yorum Yap

Bilgi Al
Bilgi Al +90 (850) 532 30 40