Sinema Akademi

MEB'e bağlı ruhsatlı bir eğitim kurumudur.

Seslendirme Dublaj Kursu Açma Şartları – MEB Onaylı Kurs Açma Süreci

Seslendirme Dublaj Kursu Açmak İçin Yapılması Gerekenler

Sesinizle reklamlara, çizgi filmlere ve belgesellere hayat veren biri misiniz? Neden bu yeteneğinizi başka insanlarla paylaşmıyorsunuz? Televizyon ve sinema sektörü için yeni yetenekler keşfedebileceğiniz, başarılı yapımlar için sanatçı yetiştireceğiniz seslendirme dublaj kursunda bu meslekte kariyer yapmak isteyenlere yol göstermeye ne dersiniz?

Seslendirme dublaj kursu açmak için gerekli evraklar ve seslendirme dublaj kursu açma şartları hakkında detaylı bilgi almak için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz. Neden bir gün, sizin seslendirme dublaj kursunuzdan mezun olan bir sanatçı, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen yönetmenleri, yapımcıları ve oyuncuları ile çalışmasın ki?

[widget-176]

Seslendirme Dublaj Özel Kurs Açma Şartları

Seslendirme dublaj kursu açmak istiyorum ama işe nasıl başlayacağımı bilemiyorum.” diyorsanız ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığının seslendirme dublaj özel kurs açma yönetmeliğine uygun koşulları sağlamanız gerektiğini söyleyebiliriz. Seslendirme dublaj kursu açma şartları 2022 yılı itibariyle şu şekilde açıklanmıştır:

 • Seslendirme dublaj kursunda en az 10 m2 büyüklüğünde müdür odası, 8 m2 büyüklüğünde öğretmenler odası, 15 m2 büyüklüğünde minimum 2 derslik, programlar arasında uygulama gerektiren bir ders var ise en az 20 m2 büyüklüğünde uygulama sınıfı, kursiyerlerin ihtiyaçlarını karşılayacak büyüklük ve nitelikte bir kitaplık, kontenjanın 30 öğrenciyi geçmediği durumlarda en az 2, geçtiği durumlarda ise en az 4 ayrı WC ve lavabo olması zorunludur.
 • Seslendirme dublaj kursu; bağımsız girişi bulunan bütün birimlerinin aynı binanın birbirine bitişik daire veya bitişik alt ve/veya üst katlarında ya da bitişik binaların birbirine bağlantılı aynı katlarında yahut aynı bahçe içerisinde tamamı kuruma ait binalarda açılmalıdır.
 • Seslendirme dublaj özel kurs açma yönetmeliği uyarınca 30 m2’den küçük olmayacak şekilde ayrı bir kütüphane tasarlanmalıdır.
 • Seslendirme dublaj kursunda, verilecek eğitimlere yönelik kitaplar bulundurulmalıdır.
 • Seslendirme dublaj kursu açmak isteyen kişi, üniversitelerin eğitim fakültesinden mezun ya da öğretmen/uzman olduğunu kanıtlayan belgeye sahip olmalıdır.
 • Seslendirme dublaj kursunda kurum müdürü, ilgili programa uygun öğretmen veya uzman öğretici, müdür yardımcısı ve diğer personel ise isteğe bağlı olarak görevlendirilmelidir.
 • Seslendirme dublaj kursu açmak için sınıflar en az 16 kişi olacak şekilde ayarlanmalıdır.
 • Seslendirme dublaj kursuna ait taşınmaz, afet ve depreme karşı dayanıklı olmalıdır.

Seslendirme Dublaj Kursu Açmak İçin Gerekli Evraklar

Seslendirme sanatçısı olma hayali kuranlar için kariyer fırsatı yaratabileceğiniz seslendirme dublaj kursu başvuru belgeleri şu şekildedir:

 • Form dilekçe
 • TCK’nın 53.maddesinde suçlardan mahkum olmadığına dair yazılı beyan
 • Kurucu tüzel kişi ise amaçlarında özel öğretim kurumu işletmeciliği yapacağına ilişkin ifadenin yer aldığı ve tüzel kişiliğin niteliğine göre Türk ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük veya vakıf senedinin milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği
 • Kurucu temsilcinin kurumu açma, devir ve benzeri işlemleri yapmaya yetkili olduğuna dair yönetim kurulu kararının Eğitim Müdürlüğü onaylı örneği
 • Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı 35*50 cm veya a3 ebadında kağıtlara çizilmiş yerleşim planı
 • Bakanlıkça onaylı kurum yönetmeliğinin uygulanacağına ilişkin yazılı beyan
 • Resmi benzeri olmayan veya deneme mahiyetinde program uygulayan kurumlar ile  Bakanlıkça onaylanarak uygulamaya konulmuş öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi bulunmayan kurumlar  için Bakanlıkça onaylanmak üzere 3 nüsha öğretim programı taslağı, haftalık ders çizelgesi taslağı ve cd’si
 • Resmi benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliği uygulamak isteyen okulların kurucusunun yazılı beyanı, resmi benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliklerden farklı uygulama yapmak isteyen okullar için Bakanlıkça onaylanmak üzere hazırlanan 3 nüsha kurum yönetmeliği taslağı ve cd’si veya kurucunun daha önce açılış izni almış başka bir okulu için bakanlıkça onaylanmış kurum yönetmeliğini uygulayacağına ilişkin yazılı beyanı
 • Yönetici çalışma izin teklifi ve tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair yazılı beyan
 • Kurum binasının tapu fotokopisi veya okul türlerine göre kira sözleşmesinin milli eğitim md. onaylı örneği
 • Binada yangına karşı ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünden alınan rapor
 • Kurum bina ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il/ilçe sağlık birimlerinden alınan rapor
 • Kurum binasının sağlam ve dayanaklı olduğuna dair çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerden alınacak teknik rapor
 • Yabancı uyruklular tarafından doğrudan veya ortaklık yoluyla açılacak milletlerarası okullar için bakanlar kurulu izni
 • Milletlerarası okullar için denklik belgesi

Seslendirme Dublaj Kursu Açmak İçin Nasıl Başvuru Yapılır?

Seslendirme dublaj kursu açma şartlarını sağlayan kişilerin, seslendirme dublaj kursu açmak için gerekli belgeler ile birlikte valilik veya kaymakamlığa başvuru yapması gerekmektedir. MEB seslendirme dublaj kursu açma şartları gereği, müracaat esnasında girişimciye sunulan belgede verilen tarihten itibaren 3 iş günü içinde de dosya valiliğe gönderilmektedir.

Seslendirme Dublaj Kursu Açma Başvuru Takibi ve Sonuç

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından atanan en az 2 il eğitim denetmeni, seslendirme dublaj kursu açmak isteyen girişimcinin başvurusunun yönetmeliklere uygun olup olmadığı değerlendirmekte, bunun sonucunda da 15 gün içinde inceleme raporu düzenlemektedir. Raporda, seslendirme dublaj özel kurs açma yönetmeliği için sakıncalı bir durum görülmemesi halinde seslendirme dublaj kursu dosyası 5 gün içinde Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmekte; 5 iş günü içerisinde kurum açma izni, işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmektedir.

Sinema Akademi Franchisingi Alın Tüm Süreci Bize Bırakın!

Seslendirme dublaj özel kurs açma şartlarını karşılayıp karşılayamadığınızı düşünmeyi bırakın! Sinema Akademi’nin franchise sistemi ile personel oryantasyonundan mali düzene, satış pazarlama ekibinin kurulmasından eğitim programlarına kadar yorucu ve zahmetli olan tüm süreci, sizin adınıza biz yönetelim!

Seslendirme dublaj kursu açmak için gerekenlerle uğraşmak yerine gelin siz de Sinema Akademi’nin çatısı altında, kusursuz bir işleyişin parçası olun. Franchise sistemimiz hakkında detaylı bilgi almak ve hayal ettiğiniz seslendirme dublaj kursunu açmak için hemen bize ulaşın…

Yorum Yap

Bilgi Al
Bilgi Al +90 (850) 532 30 40